HITRI KONTAKT

KONTAKT

PE: Magistrova ulica 1, 1000 Ljubljana 

info@indic.si 

naša ponudba

Detekcija nevarnih plinov

INDIC

Sistemi za zaznavanje nevarnih plinov ali hlapov so namenjeni zaščiti ljudi in prostorov, v katerih se lahko pojavijo dve vrsti nevarnosti – eksplozivne ali strupene koncentracije. Sistem detekcije plina je namenjen neprekinjeni kontroli prisotnosti nevarnih plinov ali hlapov. Z namenom  preprečitve dosega previsoke koncentracije v prostoru, inteligentni sistem detekcije plinov opozori z zvočnim in svetlobnim opozorilom, obvestilo o povišani koncentraciji prenese na dežurno mesto, izključi vse naprave, ki so vzrok za povečano koncentracijo, vklopi prezračevalni sistem in podobno.

naša ponudba

Program detektorjev obsega

Zakaj nas
  • ogljikov monoksid
  • ogljikov dioksid
  • naftni plin
  • zemeljski plin
  • bencin
  • etanol
  • eter
  • amonijak
  • kisik
  • alkohol

Nudimo pogodbeno vzdrževanje, ki obsega funkcionalne preizkuse delovanja sistemov detekcije plina:

preizkuse elementov detekcije plina, siren in krmilnih elementov;

preizkus delovanja rezervnega napajanja;

kalibracijo posameznih detektorjev;

preizkuse delovanja plinske centrale in prenosa na 24 urno dežurno mesto;

kontrola eventualnih strukturnih sprememb ali sprememb zasedenosti zgradbe in prostorov, ki bi lahko vplivali na zahteve glede razporeditve elementov, ter vsled tega sprožiti ustrezne ukrepe;

 vpis vseh preizkusov in rezultatov v servisno mapo.

Ureditev dokumentacije ( posnetek dejanskega stanja izdelava enopolnih shem… ) v kolikor ne obstaja ali je izgubljena PID ali PZI dokumentacija,

Organizacija s strani RS MORS pooblaščenega preglednika in pridobitev Potrdil o brezhibnem delovanju po izteku veljavnosti        (Vsak zavezanec je dolžan vsaki dve leti pridobiti novo potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite –  detekcija plina. Potrdila lahko izdaja tisti, ki ima pooblastilo, ki ga izdaja   MORS – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana). Vgrajujemo samo sisteme ustrezne standardu SIST EN50133.

Dobavljamo in vgrajujemo sisteme za detekcijo plina proizvajalcev Gas sense, SD3, Bosch, Firex, Inim, Duran, Sensitron in druge.

0 200
+

Preprečenih nesreč

0 100
+

Trenutnih sistemov za detekcijo

01
Indic d.o.o.

Rešitev za preprečevanje nesreč

02
Indic d.o.o.

v vašem podjetju

povprašajte nas

Želite ponudbo?

Indic d.o.o.

Družba Indic d.o.o. je podjetje, ki ponuja celovite rešitve s področja varovanja.  Da bi dosegli osnovni cilj zagotavljanja izjemne kakovosti storitev, imamo na voljo vso potrebno tehnično podporo.

KONTAKT

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA