HITRI KONTAKT

KONTAKT

PE: Magistrova ulica 1, 1000 Ljubljana 

info@indic.si 

naša ponudba

Zasilna razsvetljava

INDIC

Vgrajujemo in vzdržujemo zasilno LED razsvetljavo z selftest funkcijo, pri tem pa lahko pozabite na mesečna praznjenja baterij svetilk, saj pametne svetilko to opravijo same namesto vas.

Varnostna razsvetljava mora omogočiti varno evakuacijo ljudi v primeru naravnih in drugih nesreč (požar, potres itd.) na prosto ali drugo varno mesto zato je izrednega pomena redno vzdrževanje ter periodično obnavljanje Potrdila o brezhibnem delovanju .

V ponudbi imamo varčne LED varnostne svetilke s selftest funkcijo ( samodiagnostika akumulatorjev varnostnih svetilk ) in zelo dolgo življenjsko dobo. Selftest modul sproži časovni test vsake pol leta, funkcionalni test pa vsak mesec ( standard EN50172 ).

naša ponudba

Nudimo pogodbeno vzdrževanje, ki obsega:

Zakaj nas

preizkus vklopa varnostne razsvetljave po posameznem tokokrogu in enourni časovni preizkus delovanja svetilk ( ob preizkusih se akumulatorji izpraznijo in ponovno napolnijo (refreshing) s čimer se bistveno podaljša življenjska doba NiCd akumulatorjev ),

pregled elektro razdelilnih omar, kontrola označb varovalk, svetilk in evakuacijski poti skladno s standardom SIST1013

kontrola eventualnih strukturnih sprememb ali sprememb zasedenosti zgradbe in prostorov, ki bi lahko vplivali na zahteve glede razporeditve svetilk, ter vsled tega sprožiti ustrezne ukrepe

vpis vseh preizkusov in rezultatov v servisno mapo

Ureditev dokumentacije ( posnetek dejanskega stanja izdelava enopolnih shem… ) v kolikor ne obstaja PID ali PZI dokumentacija,

Organizacija s strani RS MORS pooblaščenega preglednika in pridobitev Potrdila o brezhibnem delovanju po izteku veljavnosti ( Vsak zavezanec je dolžan vsake dve leti pridobiti novo potrdilo o brezhibnem delovanju sistema aktivne požarne zaščite –  varnostna razsvetljava. Potrdila lahko izdaja tisti, ki ima pooblastilo, ki ga izdaja   MORS – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana).

Dobavljamo in vgrajujemo varnostno razsvetljavo proizvajalcev Zumtobel in Beghelli in druge.

0 4500
+

Letno pregledanih svetilk

0 4500
+

Vzdrževanih svetilk

01
Indic d.o.o.

Le najboljše zasline svetilke

02
Indic d.o.o.

za vaše podjetje

povprašajte nas

Želite ponudbo?

Indic d.o.o.

Družba Indic d.o.o. je podjetje, ki ponuja celovite rešitve s področja varovanja.  Da bi dosegli osnovni cilj zagotavljanja izjemne kakovosti storitev, imamo na voljo vso potrebno tehnično podporo.

KONTAKT

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA