HITRI KONTAKT

KONTAKT

PE: Magistrova ulica 1, 1000 Ljubljana 

info@indic.si 

UGODNOSTI

MOŽNOST FINANCIRANJA

Poslovni najem – operativni leasing

Namenjen je domačim in tujim pravnim osebam. Sistem financiramo iz lastnih sredstev. Prednosti poslovnega najema pred nakupom : sistem ostane v naši lasti za ves čas trajanja najemne pogodbe izboljša se vam likvidnost, saj ne potrebujete večjih denarnih sredstev, tako da jih lahko uporabite za druge poslovne dejavnosti; bilanca stanja se vam ne povečuje; stroški najema so znani vnaprej za celotno obdobje ;

DDV se ne zaračunava vnaprej kot pri finančnem najemu, ampak mesečno po obrokih; po preteku najema se lahko lastništvo prenese po vnaprej določeni odkupni ceni, ki je običajno enaka enkratnemu obroku, saj se v času trajanja najemnega obdobja oprema že amortizira; doba najema je bistveno krajša od življenjske dobe opreme; izognete se tveganjem in obveznostim, povezanim z vzdrževanjem sistema.

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI IZVAJANJU VIDEONADZORA